Prosimy czekać... Płatność jest realizowana.
Prosimy nie wyłączać okna przeglądarki.


Regulamin

(ważny od 29.11.2018)


Postanowienia Ogólne

§1

Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu internetowego pod adresem: www.art-love.pl, ma jego jedyny administrator i właściciel: .........................................................., zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

§2

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3

Dostęp do Sklepu i kontakt mailowy możliwy jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez Internet, a kontakt telefoniczny w godzinach: 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku, przy czym koszt połączenia zgodny jest z taryfą operatora Klienta.

§4

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu z powodów technicznych, siły wyższej, bądź przerwy funkcjonalnej po realizacji wszystkich zamówień złożonych przed jej rozpoczęciem.

Warunki korzystania ze sklepu

§5

Zakupu można dokonać bez rejestracji poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia. Założenie konta pozwala na zakup produktów z oferty promocyjnej dla stałych klientów. Usunięcie konta odbywa się na życzenie klienta. Rejestracja wymaga podania adresu mailowego i hasła, a następnie wypełnienia i wysłania formularza. Podanie informacji o płci i dacie urodzenia jest dobrowolne. Dokonując rejestracji, bądź każdorazowo zakupów bez rejestracji, Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§6

Ceny produktów zawierają podatek VAT. W polskiej wersji językowej podane są w złotych polskich, natomiast na stronie w języku angielskim możliwy jest wybór waluty: USD, EURO, GBP, CHF.

§7

Płatności w Sklepie dokonać można przelewem na konto Sprzedawcy, bądź kartą płatniczą (kredytową, debetową), Google Pay lub przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (reklamacje P24 tel.:+48 616429344). W przypadku niedokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, zamówienie zostaje anulowane.

§8

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony jest dokument zakupu w postaci paragonu, bądź faktura VAT na życzenie klienta, który niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

§9

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, wprowadzania nowej oferty do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany.

Złożenie zamówienia

§10

Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu/produktów do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy oraz wpisanie ewentualnych uwag do złożonego zamówienia lub adresu dostawy. Następnie dokonuje logowania, rejestracji, bądź podaje dane osobowe i adresowe. Na ekranie wyświetla się podsumowanie oraz opcja: Potwierdzam zamówienie, której kliknięcie oznacza złożenie zamówienia, po czym na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłane są wiadomości o przebiegu transakcji. Potwierdzenie złożenia zamówienia oznacza zawarcie Umowy sprzedaży.

§11

W przypadku realizacji zamówienia za granicę, Klient musi pokryć ewentualne opłaty celne i podatki importowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane procedurami celnymi.

§12

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania błędnych lub niekompletnych danych po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem, bądź w przypadku niezgodnego z prawem wykorzystania Sklepu przez Klienta.

Wysyłka i dostawa

§13

Wysyłka odbywa się ciągu 2 dni od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy listem poleconym priorytetowym, lub kurierem Pocztex w ramach usług Poczty Polskiej, bądź poprzez paczkomaty Inpost. Czas oczekiwania na przesyłkę w Polsce wynosi 2-7 dni roboczych, zagranicą 5-10. Przesyłka DHL zagranicę trwa 2 dni robocze.

Gwarancja i reklamacje

§14

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, niemniej czas na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 2 lata. Rękojmia nie przysługuje przedsiębiorcom.

§15

Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową, należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności z umową. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§16

Czas na przesłanie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni (- patrz: formularz), a zwrotu należy dokonać na adres: ....................................., w ciągu 14 dni od dnia otrzymania w/w oświadczenia przez Sprzedawcę. Warunkiem zwrotu jest brak śladów użytkowania w tym: porysowań, zadrapań, wgnieceń, czy innych uszkodzeń, których przyczynę ustala rzeczoznawca. Zwracany produkt musi być fabrycznie nowy. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sprzedawca zwraca Klientowi płatność za produkt w ciągu 14 dni od otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej, niż po otrzymaniu zwrotu produktu. Odstąpienie od umowy

Dane osobowe

§17

Sprzedawca jest administratorem zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych oraz adresowych Klienta i udostępnia je podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne, a także przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na jego zlecenie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i chronione zgodnie z polityką prywatności. Klient ma prawo do poprawiania i uzupełniania swoich danych oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania ich w celach marketingowych.

Postanowienia końcowe

§18

Sprzedawca powiadomi Klienta o dokonaniu zmiany Regulaminu w związku ze zmianami przepisów prawa, sposobów płatności i dostaw, czy wprowadzeniem nowych rozwiązań.

§19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta i Ustawa o ochronie danych osobowych. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Okręgowy w Warszawie.


Wysoka jakość
wykonania

Terminowa
wysyłka

Oryginalne
wzory

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.